Godziny pracy 11/12 listopada

Wyjątkowo dnia 11.11.2019r. w poniedziałek Restauracja Hacjenda® będzie czynna od godziny 12:00 do 18:00.

Dnia 12.11.2019r. będzie nieczynne.